top of page

גישור למגזר העסקי

הליך גישור עסקי- דרך נוספת לפתרון סכסוכים:

גישור עסקי מיועד לחברות, מנכ"לים, אנשי עסקים וכן לכל אדם המוצא עצמו בסכסוך במקום העבודה.

נשאלות השאלות:

  1. האם אתם מעדיפים לפתור את הבעיות בשיחות פרטיות עם אדם שלישי (מגשר מוסמך), ששומר על סודיות מוחלטת של תוכן השיחות, או שאתם מעדיפים להתגונן בבית משפט בו כל דיון פתוח לציבור?

  2. האם אתם מעדיפים לשבת עם צד לסכסוך יחד עם מגשר מוסמך, להגיב ולדאוג לאינטרסים ולצרכים שלכם, או לחכות מספר חודשים ואפילו שנים עד להכרעתו של בית המשפט שיחרוץ את גורלכם?  

כיום אנו רואים יותר חברות נעזרות בהליך גישור על מנת לפתור מחלוקות רבות ומגוונות בהליך הגישור העסקי כגון: סכסוך בין בעלי מניות בחברה, מחלוקות בין שותפים עסקיים, הפרת הסכמים (הפצה, בלעדיות וכדומה), סכסוך עם לקוחות בעניין תשלום תמורה, סכסוך ספקים בעניין איחור באספקה או פגם של מוצר, פירוק שותפויות, מחלוקות בין עובדים בתוך החברה וגם משאים ומתנים שהגיעו למבוי סתום מגיעים לפתרון בעזרת צד שלישי נטרלי.

ברוב המקרים, אנשים רואים את הליך הגישור כצעד אחד לפני הפיכת הסכסוך לסכסוך בבית המשפט במקום לראותו כצעד ראשון לשיתוף פעולה להשגת פתרון לבעיה כאשר אחד הצדדים לא ממלא אחר דרישות מוסכמות או שאין היענות מצידו לתקן או לפעול בהתאם למוסכמות.

הליך גישור הינו דרך יעילה ומועילה ליישוב סכסוכים אם החברה רוצה לשלוט על עתידה ולהימנע מבזבוז מיותר של כספים ומחוסר הוודאות שילווה אותה בהליכי משפט.

מחלוקות רבות מעולם העסקים אינן יכולות להמתין שנים להכרעה בבית המשפט, שכן עד שתתקבל הכרעתן הן יהיו בלתי רלוונטיות וכל הכרעה בהן לא תיתן מענה לצורך המיידי שבפתרון המחלוקת.

זו הסיבה שבעלי עסקים עושים שימוש בהליך הגישור העסקי ופונים לגישור בשלב מוקדם מאוד של ההליכים המשפטיים, ולעתים עוד לפני פתיחת ההליך המשפטי.

הליך גישור ישמור על סודיות מוחלטת, יציע פתרונות יצירתיים, ישמור על מערכת יחסים תקינה ואף ישפר אותה ויגרום להמשך שיתוף פעולה בין הצדדים להמשך עבודה מועילה בין החברה לבין הצד איתו נוצרה המחלוקת.

bottom of page