top of page
חיפוש

מציאת המגשר הנכון בשבילכם...

כשמשא ומתן בין צדדים מגיע למבוי סתום והופך לסכסוך של ממש, הצדדים מבינים שהם צריכים גורם שלישי. נשאלת השאלה שמעסיקה רבים שנמצאים...

3 עובדות חשובות להצלחת הליך הגישור

מה הופך מגשר למוצלח למרות העובדה שאין ביכולתו לכפות על הצדדים את הפתרון? בניית מערכת יחסים מבינה ואהדת חשובה יותר מכל טקטיקה אחרת. על מנת...

bottom of page